т и н к о с 2018 English
tlogo

ИЗЛАГАЊЕ РАДОВА

Рад излаже аутор или коаутор. Сви пристигли радови биће рецензирани и део њих одабран за излагање, за које је заједно са одговорима на постављена питања и дискусију предвиђено највише 15 минута по раду. Презентације, смештене на USB меморији или CD-у, треба предати техничким секретарима пре почетка сесије. Организатори конференције обезбеђују рачунаре и видео пројекторе.

Све презентације биће објављене на званичном сајту конференције.

Ministarstvo
Насловна страна MISANU
Претходне конференције
Тематске области
Упутство за ауторе  
Пријављивање радова
Рокови за пријаву радова
Апстракти/Презентације
Излагање радова
Програм
Организатори
Одбори
Организациони одбор
Контакт
  Copyright © 2018 tinkos.rs