т и н к о с 2018 English
tlogo

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

Циљ конференције је да на једном месту окупи истраживаче из области теорије информација и комплексних система.

Основне тематске области конференције су:

  1. Теорија информација
  2. Пренос информација
  3. Комплексне мреже
  4. Доношење одлука у комплексним системима
  5. Стохастички процеси
  6. Интелигентни системи
  7. Биоинформатика
  8. Математичка физика

Радови из сродних тема које овде нису поменуте, такође су добродошли.

Ministarstvo
Насловна страна MISANU
Претходне конференције
Тематске области
Упутство за ауторе  
Пријављивање радова
Рокови за пријаву радова
Апстракти/Презентације
Излагање радова
Програм
Организатори
Одбори
Организациони одбор
Контакт
  Copyright © 2018 tinkos.rs