т и н к о с 2018 English
tlogo

ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА

Проширени апстракти са референцама се шаљу на енглеском језику у MS Word или LaTeX формату на е-маил адресу: tinkos@cosrec.org

Пре слања молимо прочитајте упутство за ауторе.

Ministarstvo
Насловна страна MISANU
Претходне конференције
Тематске области
Упутство за ауторе  
Пријављивање радова
Рокови за пријаву радова
Апстракти/Презентације
Излагање радова
Програм
Организатори
Одбори
Организациони одбор
Контакт
  Copyright © 2018 tinkos.rs