т и н к о с 2018 English
tlogo

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Проширени абстракт требало би да садржи референце, поређење са досадашњим резултатима из области, и друге детаље од значаја. Сваки поднесак би требало да садржи наслов, листу аутора са личним подацима, и листу од 5 кључних речи.

Абстракт би требало да прецизно дефинише проблем којим се бави, приступ проблему и закључак истраживања.

За одељак референци користити нумерисану листу поређану алфабетски.

За цитате користити бројеве референци у угластим заградама [2, 4, 5, 7]. За пример цитата погледати образац документа дат у прилогу.

Упутство за ауторе.doc

Упутство за ауторе.tex

Ministarstvo
Насловна страна MISANU
Претходне конференције
Тематске области
Упутство за ауторе  
Пријављивање радова
Рокови за пријаву радова
Апстракти/Презентације
Излагање радова
Програм
Организатори
Одбори
Организациони одбор
Контакт
  Copyright © 2018 tinkos.rs